Wat zijn de regels rond het verstrooien van as?

03 januari 2017

Wanneer een dierbare is overleden en gecremeerd, mag u na dertig dagen de as bij het crematorium ophalen. In die dertig dagen, ook wel de wettelijke bezinningsperiode, kunt u bedenken wat u met de as wilt doen. Hier mag u natuurlijk ook langer over nadenken. U kunt de as bijvoorbeeld bijzetten in een bestaand graf of urnenmuur. Of u kunt de as bewaren in een urn of assieraad. Er is ook een derde optie: verstrooien. Maar wat zijn dan precies de mogelijkheden? En ook heel belangrijk: welke regels gelden er rond het verstrooien van de as?

 

De gemeente bepaalt wat mag

Het is niet toegestaan om de as overal waar u wilt te verstrooien. Daar zijn strenge regels voor. Iedere gemeente mag zelf bepalen waar de as wel of niet verstrooid mag worden. Dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Vaak mag het overal, behalve op een aantal specifiek genoemde plaatsen. Een enkele gemeente doet het anders: dan mag het nergens, enkel op specifiek genoemde plaatsen. Controleer dus bij de desbetreffende gemeente wat wel of niet mag.

 

Waar kunt u beter niet verstrooien?

Er zijn wel een aantal plaatsen, waar u maar beter geen as kunt verstrooien. We geven hieronder een aantal voorbeelden:

  • Op verharde wegen;
  • In of vlakbij een speelplaats voor kinderen;
  • In gebieden waar grondwater wordt gebruikt;
  • Op akkers en weilanden.

 

Waar kunt u wel verstrooien?

Veel gemeenten hebben speciale strooivelden, waar het toegestaan is om de as te verstrooien. U vindt ze vaak bij begraafplaatsen en crematoria. Verder ligt vlak bij Arnhem het Nationaal Strooiveld Delhuyzen. Hier mag u de as ook verstrooien onder begeleiding van een medewerker. Verder bieden sommige bedrijven de mogelijkheden om de as op open zee te verstrooien. Daar mag u ook bij aanwezig zijn.

 

Ergens anders? Vraag toestemming!

Heeft u een specifieke plek in gedachten? Bijvoorbeeld in een bos waar uw dierbare graag kwam om te wandelen? Of een andere plek? Dan mag u hier alleen de as verstrooien als u hiervoor toestemming vraagt aan degene die eigenaar is van de grond. Gaat het om een bos, dan is Staatsbosbeheer bijvoorbeeld de eigenaar. Als zij het goed vinden, mag u hier de as verstrooien.

 

Tips voor het verstrooien van de as

Wij horen vaak dat de familie het spannend en moeilijk vindt om de as te verstrooien. Daarom adviseren wij het gebruik van een strooikoker. Hiermee kunt u gemakkelijk steeds een beetje as verstrooien. Dit gaat gemakkelijker dan met een asbus of urn. Verder is het verstandig om niet tegen de wind in te verstrooien, omdat de as anders terug kan waaien.

 

Of laat de as verstrooien

Vindt u het geen fijn idee om de as zelf te verstrooien? Dan kunt u dit ook (tegen betaling) laten doen door een medewerker van het crematorium. Dit kan vaak alleen op een strooiveld van het crematorium.

 

Nieuw: de Tolad, stap voor stap as verstrooien

De Tolad is een mooie wandelstok, waarin de as bewaard kan worden. Op een zelf gekozen moment maakt u met andere familieleden een wandeltocht. Bij iedere stap laat de Tolad een beetje as vrij. Of u kunt de wandelstok op de grond zetten en licht indrukken. Ook dan komt een kleine hoeveelheid as vrij. In ongeveer 2 kilometer is de gehele hoeveelheid verstrooid. Tijdens het wandelen kunt u uw herinneringen aan uw dierbare met elkaar delen.