Uitvaartwinkel gaat sluiten

Vanaf 6 januari 2020 is Uitvaartwinkel.nl niet langer bereikbaar en is het niet meer mogelijk om gedenkartikelen te bestellen. Mocht u toch nog een gedenkartikel willen bestellen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Monuta uitvaartverzorger bij u in de buurt.

Zoek uitvaartverzorger in de buurt

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen hierover of wilt u meer weten over een product dat u besteld heeft? Neem dan contact op via het e-mailadres uitvaartwinkel@monuta.nl.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Monuta besteedt aan de samenstelling van de site, www.uitvaartwinkel.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in uitvaartwensen en andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Monuta.

Monuta kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden.

 

Copyright 

Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:

Monuta 
Postbus 20 
7300 AA APELDOORN
monuta@monuta.nl

 

Veilig winkelen met

Veilig betalen met

Zorgvuldig bezorgd door Zorgvuldig bezorgd door PostNL